Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch cho đối tượng là công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày đăng: 21/11/2017.

 Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TCLTN ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ hộ tịch cho đối tượng là công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 10 tháng 11 năm 2017 Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 06 ngày với sự tham gia của 171 học viên là các công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã của 10 huyện, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tham gia giảng dạy lớp học là các chuyên gia của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp và các giáo viên của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

­­Lớp học thể hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương. Trong quá trình học, các học viên được trang bị các kiến thức chung về quản lý hộ tịch, học tập kinh nghiệm trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và được giải đáp các vướng mắc trong thực tế thực hiện nghiệp vụ hộ tịch tại địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 170 học viên đạt yêu cầu được Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

Trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương khác tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho các đối tượng làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND cấp xã bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014./.

Hoàng Thị Thu Trang - 

 

 

Các tin khác: