Có thể xin cấp lại Giấy khai sinh bản chính được không?
Ngày đăng: 27/02/2014.
Tôi hiện đang cư trú tại phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, năm 1993 tôi sinh con và đã đăng ký khai sinh cho cháu tại UBND xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Hiện Giấy khai sinh bản chính của cháu đã bị mất, vậy tôi phải làm thủ tục gì để xin lại Giấy khai sinh bản chính cho cháu?

P  Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp con của chị đã mất Giấy khai sinh bản chính, chị cần liên hệ đến UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho con của chị (cụ thể UBND xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) trình bày với cán bộ Tư pháp – Hộ tịch về việc con của chị bị mất Giấy khai sinh. Tại đây cán bộ Tư pháp – Hộ tịch sẽ kiểm tra Sổ đăng ký khai sinh:

·  Trường hợp tại UBND xã Tân Thành và UBND huyện Cao Lộc đều không còn lưu giữ Sổ đăng ký khai sinh của con chị thì cán bộ Tư pháp - Hộ tịch sẽ hướng dẫn chị thực hiện thủ tục đăng ký lại việc sinh cho con chị theo quy định tại Điều 48 Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

·  Trường hợp tại UBND xã Tân Thành hoặc UBND huyện Cao Lộc còn lưu Sổ đăng ký khai sinh của con chị thì cán bộ Tư pháp - Hộ tịch sẽ hướng dẫn chị tới Phòng Tư pháp, UBND huyện Cao Lộc để yêu cầu thực hiện thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh theo quy định tại Điều 62, Điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP./.