Chưa kết hôn có được nhận tài sản không
Ngày đăng: 15/08/2013.

Chưa kết hôn thì có được nhận tặng cho tài sản không?

Tôi sinh năm 1991, tôi muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất mà cha tôi cho tôi. Nhưng tôi nge nói là phải có giấy đăng ký kết hôn. Hiện giờ tôi chưa lập gia đình, vậy tôi có được quyền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Trình tự thực hiện như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Nguyễn Duy Tình

Trả lời có tính chất tham khảo

Thông tin mà bạn nghe được là nếu bạn muốn nhận tặng cho và đăng ký quyền sử dụng đất từ bố bạn thì bạn phải có đăng ký kết hôn là không đúng. Việc bố bạn muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho ai là quyền của bố bạn, không phụ thuộc vào việc người đó đã có vợ/có chồng chưa; và ngược lại, việc bạn được nhận tặng cho tài sản từ bố bạn cũng không phụ thuộc vào việc bạn đã có đăng ký kết hôn hay chưa. Kể cả trong trường hợp bạn đã có đăng ký kết hôn thì bố bạn vẫn có thể tặng cho riêng bạn quyền sử dụng đất đó mà không bắt buộc phải tặng cho cả hai vợ chồng bạn, và tài sản đó sẽ là tài sản riêng của bạn theo quy định tại Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình.

Trình tự, thủ tục nhận tặng cho và đăng ký quyền sử dụng đất mang tên bạn như sau:

1. Công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

- Cơ quan thực hiện: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

- Hồ sơ yêu cầu công chứng: Bạn nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

+ Dự thảo hợp đồng (nếu có);

+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân của bố con bạn;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy khai sinh của bạn.

- Thủ tục:

+ Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

+ Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có.

+ Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe.

+ Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.

Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật.

2. Đăng ký sang tên quyền sử dụng đất.

- Cơ quan tiến hành: Văn phòng đăng ký đất và nhà thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có bất động sản. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì có thể nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên, giấy khai sinh của bạn…

- Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký đất và nhà có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp các bên tặng cho phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký nhà và đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký nhà và đất thông báo cho các bên thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), cá nhân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.