Đăng ký tạm trú nơi không sinh sống thường xuyên
Ngày đăng: 24/08/2013.

Đăng ký tạm trú tại nơi không sinh sống thường xuyên

Tôi đăng ký thường trú ở quận X. Năm 2011, tôi và bạn trai cùng mua nhà ở xã Y đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Do không tiện đi lại, tôi không ở đó thường xuyên, 1 tuần chỉ ở đó vài buổi nên chỉ có bạn trai tôi đã làm sổ tạm trú ở đó. Cách đây vài ngày, tôi đi làm tạm trú tại CA xã Y thì bị từ chối với lý do là phải có đăng ký kết hôn. Không biết CA xã Phú Xuân trả lời như vậy có đúng không? Tôi xin cám ơn.

Trả lời có tính chất tham khảo

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú quy định: Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Theo quy định trên thì chỉ những người sinh sống, làm việc, lao động, học tập (kéo dài trong một thời gian nhất định và mang tính chất thường xuyên, ổn định) tại một địa điểm thì mới phải làm thủ tục đăng ký tạm trú. Đối với trường hợp của bạn, bạn không làm việc ở xã Y và cũng không ở đó thường xuyên nên công an xã Y không tiến hành thủ tục đăng ký tạm trú cho bạn là đúng. Nếu thi thoảng bạn ở đó vài buổi thì bạn có thể làm thủ tục lưu trú và thông báo lưu trú theo quy định tại Điều 31 Luật Cư trú. Cụ thể như sau:

- Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

- Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ mười bốn tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo địa điểm, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú cho nhân dân biết.

- Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

- Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.