KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 CHO HỌC SINH KHÓA 4 NIÊN KHÓA 2014 - 2016 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN
Ngày đăng: 15/12/2016.

 

Kế hoạch về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh khóa 4 niên khóa 2014 - 2016

của trường Trung cấp Luật Thái Nguyên 

Chi tiết tại file đính kèm

Kế hoạch.pdf 

Các tin khác: