Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016
Ngày đăng: 16/12/2016.

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã tiến hành nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016.

Bốn đề tài NCKH của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên gồm: “Xây dựng tình huống giảng dạy các học phần cơ sở của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên” do Ths Nguyễn Thị Tiệp – Trưởng khoa Khoa Đào tạo cơ bản làm chủ nhiệm đề tài; đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong giáo dục chính trị cho học sinh Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên” do Ths. Phùng Thị Nga – Phó trưởng khoa Khoa Giáo dục chính trị - Thể chất và Văn hóa làm chủ nhiệm đề tài; đề tài “Tăng cường năng lực và một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động tư vấn viên và cộng tác viên pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật – Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên” do Ths Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật làm chủ nhiệm đề tài; đề tài “Phong tục, tập quán ở một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc trong mối quan hệ thực thi với pháp luật hộ tịch” do Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác học sinh làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu NCKH cấp Trường do TS. Nguyễn Mạnh Cường– Phó Hiệu trưởng (Phụ trách) làm chủ tịch Hội đồng, các ủy viên hội đồng gồm các giáo viên thuộc các Phòng, Ban, Khoa của Trường.

 

 

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung đề tài, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá cả 4 đề tài đều đạt được mục tiêu đã đề ra, đặc biệt tính thực tiễn, tính sáng tạo và chất lượng của các kết quả mà đề tài đã đạt được. Các giải pháp đưa ra đều có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình nhiệm vụ và chức năng của Trường. TS. Nguyễn Mạnh Cường đã đánh giá rất cao kết quả của các  đề tài và kết luận 4 đề tài đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp Trường, đồng thời đề nghị các chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến của Hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Các tin khác: