Thông tin
Ngày đăng: 03/05/2016.

 PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Ảnh)

  Họ tên:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

(Ảnh)

  Họ tên:

Nguyễn Thị Thu Hương

 Trình độ:

Th.s Luật

 Trình độ:

Ths. Luật

  ĐTCĐ:

0973.828.929

  ĐTCĐ:

0984.684.536

  DĐ:

 

  DĐ:

 

  Fax:

 

  Fax:

 

  Email:

Nhungtn86@yahoo.com

  Email:

Huong.k31.dhluat@gmail.com

 

GIÁO VIÊN  

 (Ảnh)

  Họ tên:

 Trần Xuân Tùng

 

 

(Ảnh)

  Họ tên:

Quản Thị Hằng

 Trình độ:

 Ths. Chính sách công

 

 Trình độ:

Ths.Luật

  ĐTCĐ:

 0977.866.185

 

  ĐTCĐ:

0974.894460

  DĐ:

 

 

  DĐ:

 

  Fax:

 

 

  Fax:

 

  Email:

 Xuantung9a8@gmail.com

 

  Email:

Quanhang.tn@gmail.com

 

 

  Họ tên:

 Nguyễn Mạnh Tiến

 

 

 

 

 

 Trình độ:

 Cử nhân Luật

 

 

 

  ĐTCĐ:

 0946.232.979

 

  

 

  DĐ:

 

 

  

 

  Fax:

 

 

  

 

  Email:

 Manhtien122@gmail.com