Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, 5 năm xây dựng và trưởng thành
Ngày đăng: 07/04/2016.

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005  của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp năm 2020. Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Bộ trưởng Bộ tư pháp đã ký Quyết định số 869/QĐ-BTP về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Là Trường Trung cấp Luật đầu tiên ở khu vực phía Bắc, sau gần 05 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà  trường đã nhận được sự quan tâm rất lớn tư Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng một trong những cơ sở đào tạo trình độ trung cấp luật có chất lượng cao trong hệ thống 05 Trường Trung cấp luật thuộc Bộ. Lãnh đạo Nhà trường cùng tập thể viên chức và người lao động luôn ý thức về sứ mệnh của mình. Đó là: Đào tạo nguồn nhân lực pháp luật làm công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Tư pháp, hợp tác với các cơ sở đào tạo luật trong khu vực miền núi phía Bắc, đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách ngành tư pháp.Căn cứ Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020 và định hướng phát triển các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ của Bộ Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030, trong đó, mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng và số lượng, có kiến thức và kỹ năng giảng dạy tốt; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, mở rộng quy mô đào tạo và khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng trụ sở nhà trường để đáp ứng yêu cầu nâng nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển trong thời gian tới.

Về mô hình tổ chức bộ máy:

 Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-BTP ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, cụ thể:

Lãnh đạo Trường:

-  TS. Nguyễn Đỗ Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng;

- Th.s , NCS Phan Hoàng Ngọc, Phó Hiệu trưởng.

Các Phòng, Khoa chức năng:

Hiện Nhà trường gồm có 08 đơn vị thuộc Trường, bao gồm 04 phòng chức năng, 03 khoa chuyên môn và 01 trung tâm (Phòng Đào tạo và công tác học sinh; Phòng Tổ chức – Hành chính và Thư viện; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính – Kế toán; Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hóa; Khoa Đào tạo cơ bản; Khoa Đào tạo nghiệp vụ; Trung tâm tư vấn pháp luật.)

Về những hoạt động và thành tích của các tổ chức Đảng, đoàn thể

Ngày 28 tháng 3 năm 2012 Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 45 - QĐ/ĐU  lập chi bộ cơ sở Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên hoạt động dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Tư pháp và phối hợp với các tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện Chi bộ có 26 đảng viên, trong đó có 18 đảng viên chính thức, 08 đảng viên dự bị; Chi ủy chi bộ có 05 đồng chí trong đó 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư, 03 đồng chí Chi ủy viên.Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 97A/QĐ-CĐ ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc nâng cấp Tổ Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên thành Công đoàn cơ sở. Kể từ khi được thành lập đến nay, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng Ban chấp hành công đoàn trường đã rất tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào của Nhà trường, của Công đoàn Bộ Tư pháp và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt hàng năm Nhà trường đều có đoàn viên công đoàn tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi khối các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp số 1 tỉnh Thái Nguyên, khối 5 trường Trung cấp Luật thuộc Bộ và kết quả đều đạt giải cao trong các cuộc thi. Ban chấp hành Công đoàn nhà trường cũng đã phát huy vai trò là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và giảng viên trong toàn trường. Công đoàn Nhà trường  đã thu hút được 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường tham gia.

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Nhà trường cũng có nhiều hoạt động sôi nổi góp phần không nhỏ vào những thành công của Nhà trường trong những năm qua. Nhận thức tầm quan trọng to lớn và ý nghĩa sâu sắc của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, đoàn trường đã tổ chức cho đoàn viên trong trường tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi đoàn giáo viên của Nhà trường hiện nay có 50 đồng chí, tham gia nhiệt tình mọi sinh hoạt tập thể góp phần không nhỏ vào công tác phát hiện và bồi dưỡng đối tượng Đảng.

Về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trong thời gian đầu Trường mới thành lập, đội ngũ giảng viên còn thiếu, Nhà trường đã chủ động mời giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội và các giảng viên thỉnh giảng của các cơ quan tư pháp tham gia giảng dạy. Giảng viên là lực lượng trung tâm trong hoạt động đào tạo, vì vậy Nhà trường đã xác định phải nhanh chóng xây dựng lực lượng đảm bảo chất lượng nhằm chủ động, tự chủ trong hoạt động giáo dục và dần phát triển, khẳng định uy tín trong công tác đào tạo luật. Chính vì vậy, Trường đã tuyển dụng, bố trí và thu hút người có trình độ, năng lực làm giảng viên cơ hữu; đồng thời, tạo điều kiện cho giảng viên đi học tập, rèn luyện thực tế để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu giảng viên thực hiện nghiêm túc quy trình biên soạn giáo án, giảng thử ở cấp Khoa, cấp Trường. Để hỗ trợ cho nhiệm vụ mũi nhọn này, Nhà trường đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm của Trường Đại học Luật Hà Nội thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phương pháp soạn giáo án, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên. Đến nay, 100% giảng viên được tuyển dụng đã hoàn thành giáo án giảng dạy chuẩn và trên 90% giảng viên đủ điều kiện đứng lớp. Từ năm 2013, lực lượng cán bộ, giảng viên cơ hữu có thể đảm nhiệm khoảng trên 70% chương trình đào tạo của Nhà trường; Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên và kỹ năng sử dụng, ứng dụng tin học văn phòng cho toàn bộ cán bộ, viên chức trong Trường cho từng năm học cụ thể. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động toàn. Trên cơ sở số biên chế được Bộ Tư pháp phân bổ theo từng năm, Nhà trường đã báo cáo Bộ Tư pháp và tổ chức tuyển dụng viên chức về làm việc tại trường đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, tổng số công chức, viên chức, người lao động trong Trường là 64 người, đều có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác, trong đó có 01 Tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 17 Thạc sỹ, 9 đang học Thạc sỹ (dự kiến đến hết năm 2015 số công chức, viên chức có trình độ sau đại học sẽ đạt trên 40% so với tổng số công chức, viên chức toàn trường và đạt trên 60% so với tổng số giáo viên). Song song với công tác tuyển dụng, nhà trường đã thực hiện bố trí công tác  và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ý thức chấp hành kỷ luật đối với đội ngũ viên chức trong Trường; Đội ngũ giáo viên luôn nhiệt tình tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp liên trường. Tập thể Nhà trường, nhiều cán bộ, viên chức đạt thành tích xuất sắc và nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Giáo viên và học sinh của Nhà trường qua các khóa học cũng đã tham gia các kỳ thi học sinh giỏi của Khối và đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

Sau gần 05 năm hoạt động, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã cơ bản  hoàn thành những nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học được giao. Căn cứ chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ hàng năm, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, cấp xã chưa có trình độ trung cấp luật, các đối tượng thuộc diện ưu đãi giáo dục theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh tự do. Quy mô đào tạo từ khi thành lập đến nay tương đối ổn định. (Số lượng HS đã tốt nghiệp: 1.448 học sinh; Số lượng học sinh đang theo học: 700 học sinh).  Học sinh của Nhà trường đã tốt nghiệp có nhiều em đã làm việc tại các cơ quan tư pháp, thi hành án, chính quyền cơ sở… góp phần đắc lực trong sự nghiệp nâng cao dân trí pháp luật cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên còn được Bộ Tư pháp giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp và một số đối tượng khác. Từ năm 2011 đến nay, nhà trường đã triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch cho khoảng hơn 1.000 lượt công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn), bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giảng dạy cho hơn 100 lượt giáo viên thuộc các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ.

Song song với công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học cũng được Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm và quán triệt thực hiện nghiêm túc. Năm 2013-2014 Nhà trường có 02 đề tài (đề án) NCKH cấp Bộ; Từ năm 2012 đến năm 2015 Trường có 10 đề tài NCKH cấp Trường; Năm 2014-2015 đã tổ chức thành công 07 cuộc Hội thảo.

Về giáo trình và tài liệu giảng dạy, đối với các môn học luật cơ bản, nhà trường đang sử dụng cuốn giáo trình trung cấp luật được biên soạn để dùng chung cho các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp. Đối với các môn học nghiệp vụ, năm 2015, nhà trường được Bộ Tư pháp giao biên soạn 05 bộ giáo trình (các môn: CT Phổ biến GDPL, Kỹ năng điều hành công sở và giao tiếp công vụ, Chính sách công, Hộ tịch và Chứng thực) và phối hợp với các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ rà soát, sửa đổi các giáo trình đã biên soạn. Để đáp ứng yêu cầu hướng dẫn nghiệp vụ và phù hợp với đối tượng đào tạo, giáo trình các môn học nghiệp vụ sẽ được biên soạn theo hướng “cầm tay chỉ việc”, chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn quy trình tác nghiệp của đội ngũ cán bộ pháp luật cấp cơ sở. Đồng thời, nhà trường đã tiến hành triển khai xây dựng bộ hồ sơ tình huống mẫu phục vụ cho công tác giảng dạy.

Với mục tiêu đào tạo là người học trở thành cán bộ pháp luật có trình độ trung cấp có khả năng đảm nhận được ngay nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực pháp luật trong cơ quan tư pháp địa phương, chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã được xây dựng tương đối khoa học, sát với yêu cầu thực tiễn. Chương trình đã đảm bảo cung cấp đủ lượng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu về năng lực của người học trong vị trí công tác, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Nội dung chương trình cũng đã điều chỉnh một cách tương đối hợp lý khối kiến thức lý thuyết với kỹ năng thực hành nghề nghiệp, trong đó nhấn mạnh đến kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp. Theo đó, khối kiến thức đào tạo toàn khóa của chương trình đào tạo trung cấp Luật của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên được kết cấu thành 101 đơn vị học trình bao gồm 5 môn kiến thức thuộc học phần chung, 13 môn kiến thức thuộc học phần cơ sở và 10 môn thuộc học phần chuyên môn, trong đó tập trung chủ yếu vào khối kiến thức của cán bộ pháp luật cấp cơ sở.

Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Ngày 14/3/2014, Trung tâm tư vấn pháp luật của Nhà trường được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-TCLTN của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay Trung tâm tư vấn pháp luật của Nhà trường đã tích cực quảng bá, giới thiệu về hoạt động, các dịch vụ pháp lý của đến khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận cũng như khảo sát nhu cầu, khả năng trả kinh phí tư vấn của họ nhằm định hướng cho việc phát triển hoạt động tư vấn. Tổ chức triển khai khảo sát nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng nghề Luật cho học sinh để nắm bắt được nhu cầu thực tiễn; Đã xây dựng và hoàn thiện các bộ tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu phục vụ cho hoạt động tư vấn; Đã hoàn thành khung chương trình: tập bài giảng kỹ năng tư vấn pháp luật và kỹ năng thực hành nghề luật cho học sinh có trình độ Trung cấp luật; Tổ chức nhiều  đợt cho học sinh thực hành nghề luật tại Trung tâm và tổ chức cho học sinh khóa IV đi thực tế tại các phiên tòa xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên; Tiến hành nhiều đợt tư vấn miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và gia đình chính sách… Đồng thời, Trung tâm đã tích cực phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Nguyên tham gia trên 70 vụ trợ giúp pháp lý nhằm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ tư vấn viên của Trung tâm.

Về công tác xây dựng cơ sở vật chất

Ngày 27/12/2014, Bộ trường Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan; các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên, cùng cán bô công chức, viên chức và đại diện học sinh của Nhà trường đã tham dự Lễ khởi công Dự án xây dựng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Công trình cũng là thành quả của sự hợp tác đồng thuận, nhất trí cao giữa Bộ Tư pháp và UBND Tỉnh Thái Nguyên. Dự án xây dựng Trường đã được triển khai đúng tiến độ. Trụ sở mới của Trường ở  xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với quy mô được phê duyệt là trên 13ha bao gồm hệ thống nhà hành chính, hiệu bộ, giảng đường, thư viện, căng tin, khu vui chơi giải trí và nhà đa năng. Cuối tháng 12/2015, Nhà trường đang chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển rời trụ sở an toàn tiết kiệm theo như kế hoạch đã đặt ra.

Nhìn chung, sau gần 05 năm xây dựng và phát triển, mọi hoạt động của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã được triển khai khẩn trương, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác từng năm của toàn Ngành Tư pháp; Mặc dù còn non trẻ, song mọi hoạt động của Nhà trường đã có những kết quả tương đối toàn diện nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo địa phương, Lãnh đạo Nhà trường cùng sự đồng thuận, cố gắng của tập thể viên chức và nguời lao động trong toàn Trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, cần sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo của cấp Lãnh đạo.  Đó là khó khăn về công tác tuyển sinh... về đội ngũ giáo viên  của Trường chủ yếu tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, chưa tích lũy được nhiều kiến thức thực tiễn nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, đặc biệt là các môn học nghiệp vụ. Để đảm bảo chất lựơng giáo dục, Nhà trường sử dụng kết hợp đội ngũ giáo viên thỉnh giảng, đặc biệt là các môn học nghiệp vụ. Hiện tại, Trường đang nghiên cứu và áp dụng cơ chế song giảng, giáo viên cơ hữu giảng dạy lý thuyết, giáo viên thỉnh giảng giảng daỵ và hướng dẫn nghiệp vụ để khắc phục tình trạng giáo viên còn yếu về kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đưa giáo viên đi thực tế tại chính quyền cơ sở để nắm bắt thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

            Mục tiêu trước mắt của Nhà trường trong những năm tiếp theo là xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, đào tạo chuyên sâu các chuyên ngành pháp luật, gắn đào tạo kiến thức pháp luật với các kỹ năng ứng dụng, thực hành nghề nghiệp ở bậc đào tạo cao đẳng với cơ cấu chuyên ngành đào tạo hợp lý và phù hợp với nhu cầu xã hội và chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp. Để đạt được mục tiêu đó, trước mắt Trường sẽ xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Từng bước xây dựng và khẳng định được uy tín trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ pháp luật theo định hướng đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp của đất nước; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị nội bộ và phát triển đội ngũ giáo viên cơ hữu giáo viên thỉnh giảng đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng để phục vụ công tác đào tạo; Mở rộng quy mô đào tạo và đa dạng hóa các chương trình đào tạo, lựa chọn và xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mũi nhọn, đặc thù phù hợp với nhu cầu của xã hội; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ưu tiên các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho việc ứng dụng giảng dạy kỹ năng thực hành nghề nghiệp, tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, phát triển Trung tâm tư vấn pháp luật thành địa chỉ tin cậy trong tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý của người dân trên địa bàn; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật.