Phiếu đánh giá điểm rèn luyện học sinh
Quyết định ban hành Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác quản lý học sinh, sinh viên của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên