(từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018) 
 (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017) Thứ, ngày, tháng, năm Buổi HIỆU TRƯỞNG HOÀNG XUÂN CHÂU PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHAN HOÀNG NGỌC Thứ hai 20/11/2017 Sáng Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Thời gian: 9h30 Địa điểm: Hội trường Giảng đường A   Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Thời gian: 9h30 Địa điểm: Hội trường Giảng đường A   Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Thời gian: 9h30 Địa điểm: Hội trường Giảng đường A   Chiều Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường   Làm việc tại Trường   Thứ ba 21/11/2017 Sáng Tiếp viên chức, người lao động thuộc Trường Thời gian: 8h00 Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng       Chiều Tiếp viên chức, người lao động thuộc Trường Thời gian: 14h00 Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng     Thứ tư 22/11/2017 Sáng Họp sinh hoạt chuyên môn: Biên soạn giáo trình Luật Hình sự Thời gian: 8h30 Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng (Lãnh đạo Khoa Đào tạo cơ bản chuẩn bị, thành viên tham gia biên soạn và tham dự)   Họp sinh hoạt chuyên môn: Biên soạn giáo trình Luật Hình sự Thời gian: 8h30 Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng   Chiều 1. Nghe báo cáo về tình hình tổ chức bồi dưỡng cho công chức Tư pháp – Hộ tịch tại Hưng Yên Thời gian: 14h30 Địa điểm: Hội trường tầng 4 (Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị, thông báo thành viên Ban tổ chức lớp học tham dự) 2. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh Khóa 6, hệ 01 năm Thời gian: 15h30 Địa điểm: Hội trường tầng 4 (Phòng Đào tạo và Công tác học sinh chuẩn bị, thông báo tới các thành viên Hội đồng tham dự) Nghe báo cáo về tình hình tổ chức bồi dưỡng cho công chức Tư pháp – Hộ tịch tại Hưng Yên Thời gian: 14h30 Địa điểm: Hội trường tầng 4   1. Nghe báo cáo về tình hình tổ chức bồi dưỡng cho công chức Tư pháp – Hộ tịch tại Hưng Yên Thời gian: 14h30 Địa điểm: Hội trường tầng 4 2. Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh Khóa 6, hệ 01 năm Thời gian: 15h30 Địa điểm: Hội trường tầng 4   Thứ năm 23/11/2017 Sáng Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Chiều Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Thứ sáu 24/11/2017 Sáng Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Chiều Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Làm việc tại Trường Ghi chú:  - Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch; - Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị;  - Lịch có thể thay đổi.