Lịch làm việc của Lãnh đạo Nhà trường
Ngày đăng: 31/08/2018.

(từ ngày 03/09/2018 đến ngày 07/09/2018)

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Buổi

HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG XUÂN CHÂU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHAN HOÀNG NGỌC

Thứ hai

03/9/2018

Sáng

Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

Đi học tập theo Đề án 165 tại Úc từ ngày 30/6/2018 đến ngày 16/9/2018

Chiều

Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

Nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9

 

Thứ ba

04/9/2018

Sáng

1. Làm việc với Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa về công tác của Khoa

Thời gian: 8h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Khoa GDCTTC&VH chuẩn bị, toàn thể giáo viên Khoa tham dự; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

2. Làm việc với Khoa Đào tạo cơ bản về công tác của Khoa

Thời gian: 10h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Khoa Đào tạo cơ bản chuẩn bị, toàn thể giáo viên Khoa tham dự; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

 

Chiều

Làm việc với Khoa Đào tạo nghiệp vụ về công tác của Khoa

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Khoa Đào tạo nghiệp vụ chuẩn bị, toàn thể giáo viên Khoa tham dự; Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

 

Thứ tư

05/9/2018

Sáng

Làm việc với Phòng TCHC&TV vụ về công tác của Phòng

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng TCHC&TV chuẩn bị, toàn thể viên chức Phòng tham dự)

Làm việc với TTTVPL về công tác  của Trung tâm trong tháng 9/2018

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Phòng P. Hiệu trưởng

 

 

Chiều

Họp chi ủy Chi bộ Trường về công tác tổ chức cán bộ

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Làm việc tại Trường

 

Thứ năm

06/9/2018

Sáng

Làm việc với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh về công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt của Lãnh đạo Trường với học sinh khóa 8

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

(Lãnh đạo Phòng ĐT&CTHS chuẩn bị)

 

Làm việc tại Trường

 

 

 

 

Chiều

Làm việc tại Trường

Làm việc với Phòng ĐT & CTHS về kế hoạch tuyển sinh

Thời gian: 14h00

Địa điểm: Phòng P. Hiệu trưởng

 

Thứ sáu

07/9/2018

Sáng

Gặp mặt học sinh Khóa 8

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐTCT&HS chuẩn bị, thông báo thành phần tham dự)

Gặp mặt học sinh Khóa 8

Thời gian: 9h00

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Phòng ĐTCT&HS chuẩn bị, thông báo thành phần tham dự)

 

Chiều

Họp giao ban hàng tuần Lãnh đạo Trường

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

(Lãnh đạo Phòng TCHC&TV cùng dự)

Họp giao ban hàng tuần Lãnh đạo Trường

Thời gian: 14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 4

 

 

Ghi chú:

 - Đề nghị các đơn vị thuộc Trường đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo trường (nếu có) trước 16h thứ 5 hàng tuần để Phòng TC-HC&TV đặt lịch;

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp đề nghị phối hợp với Phòng Quản trị; 

- Lịch có thể thay đổi.