THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học luật văn bằng và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2015 học tại Thái Nguyên do Trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo
Ngày đăng: 16/10/2014.

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

 THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /TB-TCLTN

Thái Nguyên, ngày  tháng   năm 2015

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH  ĐÀO TẠO CẤP BẰNG ĐẠI HỌC LUẬT VĂN BẰNG 1 VÀ VĂN BẰNG 2 HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015 HỌC TẠI THÁI NGUYÊN DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐÀO TẠO

 

I. ĐỐI VỚI ĐẠI HỌC LUẬT VĂN BẰNG 1:

1. Điều kiện dự thi:

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, có đủ điều kiện dưới đây đều được dự tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội hình thức vừa làm vừa học:

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không trong thời gian thi hành án dân sự;

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung học nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (gọi chung là trung học). Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã có đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiêp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định cảu Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

- Thí sinh có bằng trung cấp chuyên nghiệp phải có bảng điểm kèm theo (nếu có bằng trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thì nộp bằng trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thay cho bằng trung cấp chuyên nghiệp).

- Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo quy định của trường và nộp đủ lệ phí tuyển sinh.

2. Môn thi tuyển sinh:

Thí sinh thi 3 môn văn hóa theo chương trình trung học phổ thông (Nội dung ôn tập gửi kèm theo hồ sơ tuyển sinh)

- Môn Ngữ Văn

- Môn Lịch Sử

- Môn Địa lý

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường Đại học Luật Hà Nội, mỗi bộ hồ sơ gồm:

- 01 đơn xin đi học;

- 01 phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương. Nếu thí sinh là quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học;

            - 01 Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tố nghiệp tạp thời trung học (đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2015) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học và bảng điểm kèm theo;

            - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc;

- 03 ảnh chân dung cỡ 4x3cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Nếu thí sinh dự thi thuộc diện chính sách ưu tiên theo đối tượng như: thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, bộ đội, công an, người dân tộc thiểu số,…thì phải có giấy chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền. Sau ngày thi tuyển sinh, Trường không nhận các giấy tờ ưu tiên bổ sung.

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong 02 phong bì lớn có ghi họ tên, số điện thoại và địa chỉ của thí sinh.

4. Thời gian phát hành hồ sơ: Liên tục trong năm

5.      Thời gian nhận hồ sơ dự kiến: Từ ngày 10/09/2015 đến hết ngày 28/12/ 2015

6.      Thời gian thi tuyển dự kiến: Theo thông báo cụ thể của Phòng Đào tạo và Công tác học sinh.

7.      Hình thức đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Phương thức đào tạo: Ngoài giờ hành chính (Tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, chủ nhật)

8. Lệ phí tuyển sinh: 105.000 đồng/01 thí sinh (Một trăm linh năm ngàn đồng, chưa bao gồm phí mua hồ sơ). Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đã nộp không trả lại.

II. ĐỐI VỚI ĐẠI HỌC LUẬT VĂN BẰNG 2:

1. Điều kiện dự thi

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoặc hoàn cảnh kinh tế, có đủ điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học văn bằng 2:

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không trong thời gian thi hành án dân sự;

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học.

- Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo quy định của Trường và nộp đủ lệ phí tuyển sinh.

2. Môn thi tuyển sinh:

- Thí sinh thi hai môn tuyển sinh (có nội dung ôn tập kèm theo hồ sơ):

- Triết học Mác – Lê Nin (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin)

- Lịch sử Đảng (Đường lối cách mạng của  Đảng cộng sản Việt Nam)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường Đại học Luật Hà Nội, mỗi hồ sơ gồm:

- 01 đơn xin đi học

- 01 bản sao hợp lệ giấy khai sinh;

- 01 phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương. Nếu thí sinh là quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học;

- 01  bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khóa;

- 01 đơn xin đi học;                     

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc;

- 03 ảnh chân dung cỡ 4x3 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Nếu thí sinh dự thi thuộc diện chính sách ưu tiên theo đối tượng như: thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, bộ đội, công an, người dân tộc thiểu số… thì phải có giấy chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền. Sau ngày thi tuyển sinh, Trường không nhận các giấy tờ ưu tiên bổ sung.

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong 02 phong bì lớn có ghi họ tên, số điện thoại và địa chỉ của thí sinh.

4. Thời gian phát hành hồ sơ: Liên tục trong năm

5.      Thời gian nhận hồ sơ dự kiến: Từ ngày 10/09/2015 đến hết ngày 28/12/ 2015

6.      Thời gian thi tuyển dự kiến: Theo thông báo cụ thể của Phòng Đào tạo và Công tác học sinh.

7.      Hình thức đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm
          - Thời gian đào tạo: 3 năm
          - Phương thức đào tạo: Ngoài giờ hành chính (Tối thứ 6 và cả ngày thứ 7, chủ nhật)

Lệ phí tuyển sinh: 105.000 đồng/01 thí sinh (Một trăm linh năm ngàn đồng, chưa bao gồm phí mua hồ sơ). Hồ sơ và lệ phí tuyển sinh đã nộp không trả lại.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: 

Phòng Đào tạo & Công tác học sinh – Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên – Số 238/1 đường Bắc Kạn - phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên; (Gần Bưu điện Mỏ Bạch).

Điện thoại liên hệ: (0280) 3901268 hoặc  0962.012.698 (Đ/c Hòa)

Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo học các lớp trên tới Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên để mua hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký dự tuyển theo thời gian trong thông báo này. Mọi thắc mắc xin liên hệ các số điện thoại trên hoặc truy cập Website Nhà trường theo địa chỉ: http://trungcapluatthainguyen.moj.gov.vn

Nơi nhận:

- Trường Đại học Luật Hà Nội (để phối hợp);

- Các Cơ quan, đơn vị có liên quan (để biết);

- Ban biên tập Website (để đăng tin);

- Lưu: VT, ĐT & CTHS.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS.Nguyễn Đỗ Kiên