THÔNG BÁO Tuyển sinh các lớp Đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng, nghề đấu giá, Đại học Luật văn bằng 2, và lớp liên thông Đại học Luật năm 2017
Ngày đăng: 22/02/2017.

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp Đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng, nghề đấu giá, Đại học Luật văn bằng 2, và lớp liên thông Đại học Luật năm 2017

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

 

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên liên kết với Học viện Tư pháp mở các lớp Đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng và nghề đấu giá; liên kết với Trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo đại học Luật văn bằng 2 và lớp liên thông Đại học Luật năm 2017 tại Thái Nguyên.
Thông tin chi tiết tại file đính kèm 

Tệp đính kèm:
Các tin khác: