THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT
Ngày đăng: 24/04/2017.

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT

  Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học số 802/KH-ĐHLHN ngày 06/03/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ luật học theo định hướng ứng dụng nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên với các thông tin cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

-         Lớp mở tại tỉnh Hòa Bình: Chuyên ngành Luật kinh tế (30 chỉ tiêu)

-         Lớp mở tại tỉnh Lào Cai: Chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính (25 chỉ tiêu); chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (20 chỉ tiêu).

-          Lớp mở tại tỉnh Bắc Kạn: Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự (25 chỉ tiêu) chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (20 chỉ tiêu)....

II. CÁC MÔN THI TUYỂN SINH

1.     Môn chủ chốt của chuyên ngành

2.     Môn không chủ chốt của chuyên ngành

3.     Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh
Cụ thể:

STT

Chuyên ngành đăng ký dự thi

Môn thi chủ chốt

Môn thi không chủ chốt

1

Luật hiến pháp và Luật hành chính

Luật hiến pháp

Luật hành chính

2

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Luật dân sự

Luật tố tụng dân sự

3

Luật hình sự và tố tụng hình sự

Luật hình sự

Luật tố tụng hình sự

4

Luật kinh tế

Luật thương mại

Luật lao động

 

Thông tin chi tiết tại file đính kèm

Các tin khác: