Học sinh tải mẫu "Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2015" bên dưới.
   BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  08/TB-TCLTN Thái Nguyên, ngày  17 tháng 3năm 2015   THÔNG BÁO Tuyển sinh Trung cấp Luật đợt 1 năm 2015   Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; Căn cứ Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.   TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN TUYỂN SINH TRUNG CẤP LUẬT HỆ CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC)  ĐỢT 1 NĂM 2015, CỤ THỂ NHƯ SAU:   I. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: 1. Đối tượng: - Cán bộ, công chức đang công tác tại các xã, phường, thị trấn; ưu tiên công chức Tư pháp - Hộ tịch, đối tượng dự nguồn công chức Tư pháp - Hộ tịch, đối tượng quy hoạch cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã; - Thí sinh tự do. 2. Điều kiện: Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương trở lên. II. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (không phải thi tuyển). Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THCS,THPT hoặc tương đương. III. Hình thức đào tạo:   1. Hệ đào tạo chính quy: - 02 năm với học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương trở lên); - 03 năm với học sinh đã tốt nghiệp THCS; 2. Hệ đào tạo vừa làm vừa học: 02 năm với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên. IV. Cơ hội việc làm: Học sinh tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác của các cán bộ Tư Pháp - hộ tịch cấp xã, Cán bộ chính quyền các cấp (UBND các cấp), làm việc tại các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án, Viện kiểm sát, Văn phòng luật sư, Phòng công chứng, Văn phòng công chứng, Văn phòng thừa phát lại và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cán bộ pháp luật. V. Hồ sơ và thủ tục đăng ký: 1. Hồ sơ: Mỗi thí sinh chuẩn bị 02 hồ sơ đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2015 theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi bộ hồ sơ gồm: - Phiếu dự tuyển (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi cư trú); - Bản sao bằng Tốt nghiệp THCS, THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2015) hoặc tương đương; - Bản sao giấy khai sinh; - Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/thí sinh; 2. Thời gian bán và nhận hồ sơ:   - Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 22/03/2015 đến 31/10/2015. - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 29/3/2015 đến 15/11/2015. - Thời gian xét tuyển dự kiến: Tháng 5, 7, 9 và tháng 11 năm 2015. - Địa điểm: Phòng Đào tạo và Công tác học sinh – Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên; - Địa chỉ: Số 238/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 02803 842 383; Fax: 02803 842 557. Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT trực tuyển sinh: 0962012698 (Đ/c Hòa- cán bộ tuyển sinh); * Lưu ý: - Các thí sinh ở xa có thể gửi hồ sơ về Trường qua đường Bưu điện theo địa chỉ trên (gửi kèm lệ phí); - Các thí sinh ở xa có thể lên website: trungcapluatthainguyen.moj.gov.vn – vào mục “Tuyển sinh” để theo dõi thông tin tuyển sinh và tải mẫu phiếu dự tuyển; - Đối tượng học theo hình thức chính quy nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ hội dự tuyển liên thông lên Đại học Luật.   Nơi nhận: - Sở Tư pháp các tỉnh; - Cơ quan, đơn vị tại địa phương; - UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn; - Ban Giám hiệu; - Các Phòng, Khoa, Đoàn Thanh niên; - Lưu: VT, ĐT&CTHS.   HIỆU TRƯỞNG   (đã ký)                            TS.Nguyễn Đỗ Kiên